Archief

Gedicht Marcus Den Wildenmaens

Gij zult moeten overweghen,
Gaat gij marschen in nijmeghen

Voorts bepahlen ……
wilt gij gaahn door diephen dahlen…..

Al deescghen hoofdbrekers overwonnen……
Gaath gij aan den pilsch en isch het feest begonnen!!!!

Marcus Den Wildenmaens 1698-1783

Gedicht Marcus den Wildenmaens

Dengehne die den 4-daghen van Nijmeghen op den kisthen en ene strakke spijkherpanthalon bewandelen zal, zult van ene koudhe kehrmis in den kroegh belanden.

Voorts zult hij het hooghste woord hebben en eeuwig in ene droom bewahndelen.

Marcus den Wildenmaens 1745-1835

Gedicht Marcus den Wildenmaens

Na ene wandelingh in des Zuidh-Hollandschen ochtendghloren ene pilsch en ene palingh ver van het Vlaardingschen verorberen is ultieme genot en zullhen den voethen heth bekhoren.

Enemale in den Oude Stoeph aanghekomen zulth gij denken: Onsch leven is mooi, wat kunt gij meer wenschen.

Marcus den Wildemaens 1745-1833

Gedicht Marcus den Wildenmaens

‘n gevoelh van pijnh en gelukh lighen tijdens den vierh daghen van Nijmeghen nauw bij elkahnder, dat weeth gij na ééne deelname als gehne ander…..

Daahrom ééne wijze raadh: “……Met ééne goedhe voorbereidhing hebt u den vierdaagsche half begaahn Zodath wij met éénieder aan het einde met ene pilsch en ene medalion staahn…….. ”

Marcus den Wildenmaens 1678-1745