Archief

De eenzame vaas…

Dacht Nijmegen dit jaar verlost te zijn van een invasie van Blauwe Vazen, blijkt er toch nog een afvaardiging uit Vlaardingen aanwezig te zijn! Vaas Marcel (getuige de foto terdege voorbereid op de verwachte regenachtige en kille omstandigheden) deed een poging 4x 50km weg te werken. Maar zoals velen weten, op één vaas kan je niet lopen, dus na enkele blarende hielen heeft Marcel besloten af te haken. Marcel, volgend jaar meer succes?

Uiteraard had onze huisdichter Marcus “Nostradamus” den Wildenmaens dit al in 1715 voorzien, en daar het volgende toepasselijke gedicht over geschreven:

Deeschen vierh daghen wedherom geblekhen
Dath gij vrindhen nodigh heeft om blarhen te verblekhen

Ene nieuwe blauwe vaasch trotseerde den eerste dagh der gladiolhen
Deeschen Vaasch dacht…..heb 45.000 komphanen om in den rondhen te doolhen

Helaasch kwam den haemer eerdher dan verwacht en komt den spreuk uit:
“zondher medevaaschen is een vaasch mear een Vaasch en bent u den pijnh niet den baasch!”

Marcus den Wildenmaens (1689-1743)

Gedicht Marcus den Wildenmaens

En jawel hoor, er is zo’n prachtig stukje proza opgedoken in het “Vlaerdinghs archief”…

Eehn der dinghen waer men van kan geniethen
Isch ene waendelingh in het Hollandsche laendschaep met een stellethje aertsdeughniethen
Al waendelend, zwijghen en kwinkslaghen, denkend aen deghene die het afliethen…

Marcus den Wildenmaens (1768-1832)

Gedicht Marcus Den Wildenmaens

Gij zult moeten overweghen,
Gaat gij marschen in nijmeghen

Voorts bepahlen ……
wilt gij gaahn door diephen dahlen…..

Al deescghen hoofdbrekers overwonnen……
Gaath gij aan den pilsch en isch het feest begonnen!!!!

Marcus Den Wildenmaens 1698-1783

Gedicht Marcus den Wildenmaens

Dengehne die den 4-daghen van Nijmeghen op den kisthen en ene strakke spijkherpanthalon bewandelen zal, zult van ene koudhe kehrmis in den kroegh belanden.

Voorts zult hij het hooghste woord hebben en eeuwig in ene droom bewahndelen.

Marcus den Wildenmaens 1745-1835

Gedicht Marcus den Wildenmaens

Na ene wandelingh in des Zuidh-Hollandschen ochtendghloren ene pilsch en ene palingh ver van het Vlaardingschen verorberen is ultieme genot en zullhen den voethen heth bekhoren.

Enemale in den Oude Stoeph aanghekomen zulth gij denken: Onsch leven is mooi, wat kunt gij meer wenschen.

Marcus den Wildemaens 1745-1833

Gedicht Marcus den Wildenmaens

‘n gevoelh van pijnh en gelukh lighen tijdens den vierh daghen van Nijmeghen nauw bij elkahnder, dat weeth gij na ééne deelname als gehne ander…..

Daahrom ééne wijze raadh: “……Met ééne goedhe voorbereidhing hebt u den vierdaagsche half begaahn Zodath wij met éénieder aan het einde met ene pilsch en ene medalion staahn…….. ”

Marcus den Wildenmaens 1678-1745